Materijali za učenje

  • Postavio Žarko Jović

    Primeri odličnih kraćih zadataka napisanih u java programskom jeziku. Akcenat je stavljen na osnovne koncepte iz objektno orijentisanog programiranja. Materijal je slobodan za preuzimanje i distrbuciju. Preuzmite PDF datoteku.

  • Postavio Žarko Jović

    Primer konzolarne aplikacije napisane u java programskom jeziku. Akcenat je stavljen na osnovne koncepte iz objektno orijentisanog programiranja i rad sa tekstualnom datotekom kao jednostavnom bazom podataka. Materijal je slobodan za preuzimanje i distrbuciju. Napomena: projekat je pisan u java verziji 7 i u Eclipse Mars alatu. Preuzmite ZIP datoteku.

  • Postavio Žarko Jović

    Urađen zadatak za prvi particalni test sa kursa iz Java programiranja škole Aleph. Akcenat je stavljen na osnovne koncepte iz objektno orijentisanog programiranja, rad sa tekstualnom datotekom kao jednostavnom bazom podataka i na osnovnu validaciju prilikom unosa podataka sa tastature. Aplikacija je konzolarna i nadograđena je dodatnim funkcionalnostima: pisanje i čitanje iz baze podataka (baza.txt), pisanje sadržaja baze u HTML datoteku (koja služi za eksternu prezentaciju podataka ili za pripremu za štampu), sortiranje i brisanje podataka iz baze itd. Rešenje tj. projekat je slobodan za preuzimanje, kopiranje i distribuciju. Napomena: projekat je pisan u java verziji 8 i u Eclipse Mars alatu. Preuzmite RAR datoteku .   Preuzmite tekst zadatka - PDF datoteka