Ko smo mi?

EDUCOCODE je tim mladih stručnjaka iz oblasti programiranja sa željom da na sve zainteresovane polaznike prenese svoje dugogodišnje iskustvo i znanje iz programiranja u Javi i iz Android programiranja.


Za Vas smo pripremili kurseve prilagođene polaznicima koji nemaju iskustva sa programiranjem. Za svakog polaznika je u okviru škole obezbeđen računar kako bi na njemu mogao vežbati u toku pohađanja kursa, kao i online web materijal koji prati gradivo koje se pohađa na kursu.


Formiraju se male grupe kandidata kako bi predavači mogli kvalitetno da se posvete polaznicima kurseva. Cilj nam je da obučimo kadar koji bi samostalno rešavao programerske zadatke koji se pred njih postave i samim tim izgradimo stručnjake koji će u budućnosti biti samostalni za obavljanje programerskog posla.

Prijavite se već danas ili nam postavite pitanje
Pročitajte više o kursevima

Škola programiranja Educocode pripremila je za Vas dva kursa

Java Programiranje

  • Predavač: Žarko Jović

Java je trenutno među najpopularnijim i najplacenijim programskim jezicima u svetu programiranja. Njena prila…

Android programiranje

  • Predavač: Dragan Krstić

Android je operativni sistem za mobilne i TV uređaje, kao što su mobilni telefoni, tablet računari, i netbook-ovi.…